Theetuin

“De Theetuin”

De Theetuin van Weesp ligt op een van de vier bastions, die dateert van 1674. Deze  historische plek op de schans is een oase in het groen, een uitgelezen plek voor een theetuin. Deze eerste theetuin van Nederland – 1986 – is opgezet en ontworpen door Jacqueline van der Kloet, Stan Gall en Niek Roozen. De tuin is inmiddels uitgegroeid tot een waar paradijs waar de echte tuinliefhebber zijn hart aan kan ophalen. De tuin is bekend in binnen- en buitenland. De in 1875 gebouwde munitieloods is getransformeerd tot een sfeervol theehuis, dat te huur is voor diverse gelegenheden.

Website

“Fort Nigtevecht”

Fort Nigtevecht is onderdeel van de Stelling van Amsterdam; inmiddels werelderfgoed. Deze stelling werd in 1889 aangelegd; de ‘bomvrije’ gebouwen werden in 1903 opgeleverd. In oorlogstijd was de bezetting van het fort 279 man. Twee bijgebouwen vormden een fortwachterswoning en een – houten – genieloods. Het fort ligt aan de westzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal; vroeger het Merwedekanaal. Dit kanaal en de Vecht bleven bij de onderwaterzetting – inundatie – van de omgeving bevaarbaar. Het fort beschermde ook de inlaatsluizen van de toenmalige Vechtwaterleiding. Die waren voor de verdedigers immers van levensbelang. Uiteindelijk kwam de vijand door de lucht. De stelling verloor zo zijn functie. Op Fort Nigtevecht is overigens nooit een schot gelost en draagt daardoor de bijnaam ‘Fort-Niks-te-Vechten’. Het fort fungeert nu als Gedenkplaats. Nabestaanden kunnen op deze bijzondere plek hun dierbare[n] gedenken.

Website – Wandelroute – Fortenfietsroute 

“De Pluktuin”

Bloemen om je heen … zover je kunt kijken … en dan plukken zoveel je wilt. Dat en veel meer kan in de pluktuin van Anne-Marie Fontijn. In de 78 jaar bestaande kwekerij groeien de bloemen, waaronder niet alledaagse soorten, in een open kas.

Website 

Theetuin “(H)eerlijk”

Dit theehuis staat aan het begin / eind van de Amstel en ligt prachtig aan de tolsluis en hun zelf gebakken taart is het omfietsen meer dan waard.

De Tolhuissluis is een schutsluis in Nederland op de grens van de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland, die het Amstel-Drechtkanaal verbindt met de Drecht en het Aarkanaal. De sluis ligt bij Nieuwveen. De sluis is in 1823 gebouwd op initiatief van koning Willem I, in het kader van het voor grotere schepen bevaarbaar maken van de Amstel, de Drecht en het Aarkanaal. De sluis verving de sluizen aan de Bilderdam en bij de Kattenbrug en overbrugt het verval tussen de Hoogheemraadschappen Rijnland en Amstelland. Het Tolhuis lag vanouds in Calslagen (Kalslagen). Sinds het verleggen van de provinciegrens en de verdeling van het voormalige ambacht in 1864 behoort het bij Uithoorn. Link Wiki

Website 

Scroll naar boven
Scroll naar top