Rondehoep

Midden in deze polder ligt een weidegebied van 165 ha dat sinds juli 2006 is ingericht als weidevogelgebied. Dit als onderdeel van het herinrichting Amstelland. De waterhuishouding van het gebied is zodanig veranderd, dat het waterpeil hoger is dan in het omringende land. Dit is gunstig voor de weidevogels. Eigenaar en beheerder van dit gebied is de stichting Landschap Noord-Holland. De Ronde Hoep is – nog – één van de grootste open, onbebouwde gebieden in de Randstad.

Fietsoplaadpunten – Fietsknooppunten – FrankWandelt

Historie van de Ronde Hoep – Calamiteitenberging

Scroll naar boven
Scroll naar top